Alkolås

Alkolås

ALCOLOCK V3 är ett alkolås som hindrar fordonet från att starta. När föraren blåser i handenheten analyserar en alkoholspecifik sensor utandningsluften och beräknar alkoholkoncentrationen. Motorn kan bara startas om den uppmätta alkoholhalten är under det förinställda gränsvärdet.

Läs mer om alkolåset ALCOLOCK V3 nedan.