Vanliga Frågor-FAQ

Nedan finner du några av de vanligaste frågorna vi får rörande alkolås för villkorat körkort.

F: Hur ansöker jag om körkort med villkor om alkolås?

S: På Transportstyrelsens webbplats Körkortsportalen hittar du all information du behöver om hur du skall gå tillväga när du tänker ansöka om körkort med villkor om alkolås. Är det något vi kan hjälpa dig med så kontakta oss gärna.


F: Jag är godkänd för villkorat körkort och vill installera ert alkolås I mitt fordon. Vad gör jag?

S: Kontakta ALCOLOCK Sverige på 08-7767800. Vi registrerar dig, svarar på dina frågor och ser till att ditt personliga alkolås levereras till det servicecenter där du önskar att installationen utförs.


F: Vad kostar det att installera ert alkolås?

S: Hos ALCOLOCK hyr du bekvämt ditt alkolås under villkorstiden. Installation och service är inkluderad i månadsavgiften*. Månadsavgiften är olika beroende på längden på din villkorstid. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande.

* Detaljerna regleras i avtalsvillkoren.


F: Kan man installera alkolås i alla fordon?

S: Det går att installera alkolås i de flesta fordon.


F: Kan man ha mer än ett alkolås?

S: Ja.


F: Får man köra utomlands?

S: Nej. Det villkorade körkortet är bara giltigt inom Sverige. Det finns dock inget som hindrar att fordonet med alkolås installerat framförs av annan person utomlands. Tänk dock på att du alltid är personligt ansvarig för alla blåsningar som görs.


F: Vad gör jag om jag köper en ny bil under villkostiden?

S: Alkolåset ska då flyttas från det gamla fordonet till det nya. Kontakta ALCOLOCK Sverige så får du den hjälp och information du behöver i samband med bilbytet.


F: Kan jag bara göra service hos det Servicecenter som monterade in mitt alkolås?

S: Nej. Service kan utföras hos vilken som helst av våra auktoriserade Servicecenters. Se kartan för att hitta ditt närmaste center.


F: Hur vet jag att det är dags för service?

S: Alkolåset talar om när det är dags för service. Normal service sker med högst sex månaders mellanrum. Det finns dock händelser som gör att tidig service krävs. Oavsett orsak kan du alltid se i ditt alkolås hur lång tid du har på dig innan en service måste utföras. Genomförs inte service i tid går alkolåset i spärrläge och omöjliggör användning av fordonet.


F: Vilka händelser orsakar tidig service?

S: Tidig service orsakas av följande programöverträdelser:

  • Ogiltig start utan godkänt utandningsprov.
  • Tre strömavbrott sedan föregående service.
  • Om återtest ej givits inom utsatt tid vid tre tillfällen sedan föregående service.
  • Om återtest blivit underkända på grund av otillåten uppmätt alkoholhalt vid tre tillfällen sedan föregående service.
  • Om fem utandningsprov före fordonsstart blivit underkända på grund av otillåten alkoholhalt sedan föregående service.

Alkolåset kan också kräva underhållsservice om det förekommit många felmeddelanden. Detta för att alkolåset skall kontrolleras för eventuell åtgärd i syfte att säkerställa problemfri användning.


F: Finns det några standarder för att försäkra att alkolåsen är exakta och pålitliga?

S: Europeiska Standards: Europe Cenelec EN 50436-1/-2


F: Vad är ett alkolås?

S: Ett alkolås är en apparat som hindrar att fordonet startas om föraren har alkohol i utandningsluften.


F: Hur fungerar alkolåset?

S: Föraren blåser först i handenheten, vilken är kopplad till fordonets startmekanism. En alkoholspecifik sensor analyserar utandningsprovet och avgör om där finns alkohol. Om det finns mer alkohol än den lagliga gränsen i utandningsprovet så kan fordonet inte startas.F: Varför behöver jag ett alkolås?

S: För den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri finns det möjlighet att få fortsätta köra med ett alkolås installerat i bilen. Du måste i så fall ansöka om villkor om alkolås hos Transportstyrelsen. Får du detta godkänt så behöver du ett alkolås


F: Kommer alkolåset att skada mitt fordons elsystem?

S: Alkolåset kommer inte att skada ditt fordons elsystem då installatörerna är certifierade specialister. Systemet kontrolleras och det säkerställs att fordonet kan startas och köras på ett riktigt sätt innan fordonet lämnas ut.


F: Kommer systemet att förlora all lagrad data om fordonsbatteriet kopplas ur?

S: Nej, den lagrade datan försvinner inte om batteriet kopplas ur. All data lagras i enheten.


F: Kan andra personer köra mitt fordon med alkolåset installerat?

S: Ja, andra personer kan köra ditt fordon men alkolåset fungerar på samma sätt för dem. Tänk dock på att du alltid är personligt ansvarig för alla blåsningar som görs.


F: Innebär kravet på återtest att jag måste ta min blick från trafiken och potentiellt skapa en riskfylld situation?

S: Du rekommenderas att stanna till och genomföra återtest på ett säkert ställe.


F: Vad händer om mitt fordon utrustat med Alkolås behöver reparation?

S: Be att få ett kvitto med datum och tidsangivelse för in- och utlämning i det fall att verkstaden orsakar logghändelser som Transportstyrelsen kan ha frågor kring. Instruera verkstaden hur alkolåset fungerar. Lämna numret till ALCOLOCK Sverige AB ifall verkstaden har frågor eller behöver support.


F: Vad händer om jag missar en Ordinarie Service?

S: Handenheten kommer att visa “Missad Service” i 7 dagar och går sedan i lås. Fordonet kräver då bärgning alternativt i vissa fall upplåsning med 6-timmars Servicekod.

F: Hur exakta är testresultaten?

S: Våra alkomätare arbetar inom ± 5% felmarginal vid varje testresultat.


F: Hur väljer jag den alkomätare som passar just mig?

S: Du får hjälp att hitta den mätare som passar dig bäst i vår Guidefunktion som du hittar här.


F: Hur ofta behöver jag kalibrera min enhet och vad kostar det?

S: Det rekommenderas att du kalibrerar din alkomätare en gång per år. Kontakta ditt lokala serviceställe för mer information om pris.


F: Hur får jag min enhet kalibrerad?

S: När din enhet behöver kalibreras kontaktar du din leverantör och skickar in enheten för service. När enheten är kalibrerad skickas den tillbaka till dig.


F: Måste jag använda munstycke och i så fall, kan de användas flera gånger?

S: S: Ja du måste använda munstycke för alla alkomätare utom ALCOSCAN™. Du rekommenderas att byta munstycke av hygienskäl och för att undvika skador på interna komponenter.


F: Hur tolkar jag resultatet på displayen?

S: Siffrorna på displayen visar blodalkoholkoncentrationen beräknad från utandningsprovet.


F: Visar siffrorna alkoholkoncentrationen i blodet eller utandningsluften?

S: Bägge är relevanta och händer ihop. En del länder använder blodalkoholkoncentrationen som mått, andra använder koncentrationen i utandningsluften som värde.


F: Är sensorerna i enheterna av samma typ som Polisen använder i sina sållningsinstrument?

S: Ja, de använder alla industricertifierad bränslecell.


F: Kan jag använda min alkomätare utomhus på vintern?

S: Ja beroende på vilken omgivningstemperatur enheten kräver. Se manualen för ytterligare information.


F: Hur tar jag bäst hand om min alkomätare?

S: Förvara enheten inomhus i rumstemperatur när den inte används. Var noga med att inte förvara den i extremt varm eller kall temperatur och inte i direkt solljus under några längre stunder.


F: Vad händer om jag lämnar min alkomätare i bilen?

S: Om du lämnar den i bilen finns det risk att de inte fungerar som den skall sen. Se manualen för ytterligare information.


F: Är det garanti på min enhet? Vad täcker den?

S: Ja det är ett års garanti från inköpsdatum och den omfattar fabrikationsfel. Enheter som skadats genom felanvändning eller misskötsel är ägarens ansvar. Krävs reparation utanför garantin så skicka din enhet till din leverantör.


F: Vad skall jag göra om min enhet inte fungerar som den skall?

S: Inom garantitiden kan du skicka din enhet till leverantören för reparation. Enheten lagas eller byts ut om fabrikationsfel konstateras.

Om garantin inte tillämplig får du ett kostnadsförslag på reparation.