Alkoholreferensvätska

Alkoholreferensvätska
Kalibreringsutrustning

Vi erbjuder olika alkoholkoncentration på Referensvätskan utifrån ditt kalibreringsbehov, och var du än utför kalibrering. Referensvätskan tillsammans med vår ALCOSIM alkoholsimulator kalibrerar din alkomätare eller ditt alkolås för att förlänga dess exakthet över tid. Vår Referensvätska är tillverkad av ren etylalkohol och varje batch analyseras individuellt för att säkerställa korrekt standardkoncentration.


  • Vi använder U.S. Pharmacopeial Convention-klassad ren etylalkohol för att vi vill tillhandahålla högsta kvalitet.
  • Vi analyserar varje batch med hjälp av gaskromatografi och ser till att de är spårbara för att säkerställa korrekt kalibrering.
  • 38 mg/mL, 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.08%, 0.10%, 0.11%, 0.15%, 0.20% and 0.40% erbjuds för att täcka olika kalibreringskrav.
  • För er säkerhet är varje flaska tillverkad i tålig polyeten med plastförsluten kork.
  • 2 års hållbarhetstid vid lagring.


Relaterade produkter

ALCOSIM™

Alkoholsimulator

Kalibreringsgas

Kalibrering för gas