Covid-19 Uppdatering

Användning av ALCOLOCK® alkolås

Rekommendationer för hälsa och säkerhet vid användning av ALCOLOCK alkolås

Våra allmänna rekommendationer:

  1. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  2. Nys i armvecket.
  3. Stanna hemma om du känner symptom av influensa.
  4. Torka av de delar i fordonet som du normalt tar i med händerna, såsom ratt, reglage, förargrind, alkolås.
  5. För alkolåsets del går det bra att använda alkoholfri våtservett, och att torka torrt efteråt.

Rekommendation vad avser blåstest:

  1. Använd bara personligt munstycke.
  2. Byt munstycke frekvent, och förvara munstycket på damm- och luddfri plats när det inte används.
  3. Blås i munstycket som vanligt vid alkoholkontroll.

Smittorisk specifikt vid alkoholtest.

Det finns ingenting som talar för att munstycket sprider smitta, så länge varje förare har ett eget munstycke och bara blåser i detta.