Recycling-verktyg

Recycling-verktyg
Kalibrering för gas

Vi erbjuder recyclingverktyg som är speciellt framtagna för punktering av använda gascylindrar. De gör återvinningen av gascylindrar säker snabb och enkel. Avfallshantering skall ske i enighet med lokala föreskrifter.

Kontakta oss för mer information.


  • Låter dig återvinna cylindrarna när det passar dig.
  • Spar tid och pengar då de inte behöver skickas separat till anläggning för farligt avfall.


Relaterade produkter

Kalibreringsgas

Kalibrering för gas

Gas-Regulator

Kalibrering för gas